FAQ

Veel gestelde vragen

01

Hoe werkt een track and trace systeem?

Onze systemen zijn voorzien van een GPRS -en GSM antenne. Door de GPS-antenne kan het systeem precies bepalen op welke locatie uw voertuig zich bevindt. Eén keer per minuut wordt deze positie doorgegeven aan onze centrale database. Dit is mogelijk omdat het systeem voorzien is van een GSM-antenne en hiermee contact legt met onze centrale database. Deze verwerkt de door het systeem verstuurde gegevens en maakt die zichtbaar en concreet voor u.

02

Is track-and-trace wettelijk toegestaan?

Hoewel er geen sluitende wetgeving rond track-and-trace bestaat, heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  op 7 september 2005 een advies geformuleerd. Hieronder lichten we bepaalde aspecten verder toe.

Geopolicy opmaken

De werkgever moet een geopolicy opmaken waarin hij aan zijn werknemers duidelijk maakt op welke manier track-and-trace wordt gebruikt. Het is dus belangrijk dat de werkgever zijn werknemers informeert over de te nemen maatregelen.

Telt de onderneming meer dan 50 werknemers en heeft het systeem belangrijke collectieve gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden? Dan moet de werkgever rekeninghouden met het advies van overlegorganen. Verder neemt de werkgever de geopolicy best op in de carpolicy of het arbeidsreglement.

Geoorloofd doel

Het doel van de track-and-trace en de geolokalisatie moet een eventuele inmenging in het privéleven van de werknemer rechtvaardigen. Zo formuleerde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de volgende doeleinden:

  • De veiligheid van de werknemer
  • De bescherming van het dienstvoertuig
  • De optimalisatie van de bedrijfsgerelateerde verplaatsingen en transporten
  • Indien er aanwijzingen zijn van misbruik door de werknemer, mag er enkel tijdens de werkuren een controle op zijn of haar prestaties plaatsvinden

03

Kan ik vermindering krijgen op mijn autoverzekering als ik een Track & Trace systeem laat plaatsen in mijn voertuig?

Verschillende verzekeringsmaatschappijen geven mogelijk kortingen aan bedrijven die werken met gps-trackers.

04

Waar in het voertuig wordt het apparaat geïnstalleerd?

Het GPS-apparaat kan op een discrete plaats worden geplaatst, bijvoorbeeld achter het dashboard, om het apparaat verborgen te houden.