Check in at Work

Automatiseer uw aanwezigheidsregistratie

Met onze Check in at Work oplossingen voldoet u steeds aan de wet op de aanwezigheid op het terrein. Automatiseer en vermijd dure boetes.

CIAW App

Via mobiele applicatie op smartphone
Automatische registratie bij binnenkomen van werfzones
Scanning van één of meerdere construbadges
Online registratie van de werfzone via RSZ-nummer

CIAW Badge

Scanning via RFID- of Construbadge in voertuig of werfbox
Berekening van mobiliteit en werkuren
Bestaande bedrijfsbadges kunnen gebruikt worden
Online registratie van de werfzone via RSZ-nummer
CIAW app

Verlies geen tijd meer met manuele registraties

Via de Mergroup CIAW app en badge automatiseer je uw werfregistratie. Menselijke fouten en boetes worden hierbij uitgesloten, en je bespaart vele uren administratief werk.